Andra språk

Här hittar du information på olika språk från Västerbottens läns landsting.

Information från landstinget finns översatt till följande språk:

Information om vård och rättigheter i sjukvården 

På 1177 Vårdguidens webbplats finns översatt information på olika språk om hälsa, vård och rättigheter i vården. 
1177 Vårdguidens webbplats

Lagen om nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter. Jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli är nationella minoritetsspråk. Västerbottens läns landsting är förvaltningsområde för samiska och finska. 

Information om lagen om nationella minoriteter och minorietsspråk på svenska och minoritetsspråk: