Informationsmaterial och riktlinjer

Här samlar vi korta fakta om Västerbottens läns landsting. I vår Powerpointpresentation kan du ta del faktauppgifter som antal vårdplatser, medarbetare, produktionssiffror och mycket mer. Här får du också veta vart du vänder dig om du vill beställa landstingets årsredovisning eller andra trycksaker.

På de här sidorna finns också våra regler kring fotografering och ljudupptagning och information om webbplatsen och vår närvaro i sociala medier.

Presentationer om landstinget

Ladda ner och använd vår Powerpointpresentation i exempelvis undervisning eller som bildspel i en utställning. Använd gärna de texter som tillhör presentationerna. De ligger i anteckningarna i Powerpointversionen. För att nå anteckningssidorna, gå in i menyalternativet Visa och välj sedan Anteckningar.

Presentation av landstinget
Presentation av landstinget (ppt)

Tidning till alla hushåll i Västerbotten

I januari varje år skickar Västerbottens läns landsting en tidning till alla hushåll i Västerbottens län. Tidningen innehåller sådant som kan vara bra att veta om hälsa och vård i Västerbotten.

Beställa broschyrer och andra trycksaker

Inom landstinget produceras ibland broschyrer och tidskrifter. Om broschyrerna inte finns att få tag på via din mottagning kan du beställa dem hos landstingets kommunikationsstab.

Kontakta oss

kommunikationsstaben.service@vll.se
090-785 71 78