Tekniska anvisningar

Här finns anvisningar och uppgifter om kontaktpersoner på fastighetsområdet. Anvisningarna gäller arbetsmiljö, el och tele, energihushållning, gas, hus, ljud, mark, miljö och hållbarhet, styr- och övervakning, transport samt VVS.

Arbetsmiljö

Kontaktperson

Lukas Bergner
090-785 22 11
lukas.bergner@vll.se

Brand

Kontaktperson

Ulf Eriksson
072-207 53 26
ulf.eriksson@vll.se

El, tele

Kontaktperson

Gösta Olsson
090-785 10 66, 070-314 84 83
gosta.olsson@vll.se

Energihushållning

Kontaktperson

Maria Hammeryd
Telefon 070-627 05 08
E-post maria.hammeryd@vll.se

Gas

Kontaktperson

Petter Karlsson
070-654 39 00
petter.karlsson@vll.se

Hus

Kontaktperson

Tobias Mårtensson
090-785 22 77
tobias.martensson@vll.se

Ljud

Kontaktperson

Patrik Harnerud
090-785 33 59
patrik.harnerud@vll.se

Mark

Kontaktperson

Patrik Harnerud
090-785 33 59
patrik.harnerud@vll.se 

Miljö och hållbarhet

Projekteringsanvisningar miljö och material, pdf, öppnas i nytt fönster

Landstingets omfattande arbete inom miljö och hållbarhet

Kontaktpersoner

Karin Modig
090-785 32 98, 070-246 19 86
karin.modig@vll.se

Malin Viklands
090-785 33 56, 070-674 52 34
malin.viklands@vll.se

Styr- och övervakning

Kontaktperson

Magnus Conradsson
090-785 22 81

Transport

Kontaktperson

Gösta Olsson
090-785 10 66, 070-314 84 83
gosta.olsson@vll.se

VVS

Kontaktperson

Magnus Conradsson
090-785 22 81
magnus.conradsson@vll.se


Kontakt

Malin Viklands
Byggprojektledare
E-post: malin.viklands@vll.se
Telefon: 090-785 33 56
Mobil: 070-674 52 34