Årsredovisning och rapporter

En viktig del i den politiska styrningen är också att följa upp mål, verksamheter och hur medborgarnas behov tillgodoses. Delårsrapporter och årsredovisning är centrala dokument för uppföljning och är landstingsstyrelsens uppföljningsrapport till landstingsfullmäktige.

Delårsrapporter

Delårsrapporten ger svar på frågan om styrelser och nämnder håller sig till de beslut och direktiv som fullmäktige har beslutat. Delårsrapporterna innehåller prognoser på om det är troligt att fullmäktiges mål kommer att uppnås vid årets slut. Det är en samlad redovisning för hur det går i landstinget och vilket resultat som förväntas vid årets slut. 

Samlad delårsrapport per augusti 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

HSN delårsrapporter

HSN delårsrapport per augusti 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)
HSN delårsrapport per april 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)
HSN delårsrapport per augusti 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
HSN delårsrapport per april 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
HSN delårsrapport per augusti 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

LTS delårsrapporter

LTS delårsrapport per augusti 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)
LTS delårsrapport per april 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)
LTS delårsrapport per augusti 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
LTS delårsrapport per april 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
LTS delårsrapport per augusti 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning

Årsredovisningen är landstingsstyrelsens årliga och mest omfattande uppföljningsrapport till fullmäktige. Den sammanställer landstingsstyrelsen som ett led i sitt ansvar att samordna och leda landstingets angelägenheter. Årsredovisningen är en samlad redovisning för hur det går i landstinget och redovisningen är ett underlag för landstingsfullmäktige att vidta eventuella åtgärder med anledning av resultatet.

Årsredovisningen kan laddas ner som pdf, se nedan, och från 2017 också läsas i bläddringsbart format.

Årsredovisning 2016, bläddringsbar

Årsredovisning 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Årsredovisning 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Årsredovisning 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Årsredovisning 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Årsredovisning 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)