Om landstinget

Vi finns för dig som bor i Västerbotten. Vårt huvudsakliga ansvarsområde är hälso- och sjukvård och vårt uppdrag är att ge västerbottningarna så goda förutsättningar som möjligt att hålla sig friska och ha en god hälsa.