Digitalisering och medicinsk teknik

I verksamhetsområdet ingår

  • Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten
  • E-hälsa
  • IT Västerbotten