Vård- och omsorgsutbildningar

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

När du läser vård- och omsorgsprogrammet både inom gymnasiet eller via komvux ingår APL under 15 veckor som är fördelade under tre perioder varav en är inom landstinget. Du kommer att göra APL under fem veckor inom akutsjukvård och eventuellt APL inom psykiatri som är en valbar kurs inom vård- och omsorgsprogrammet.

Under din praktikperiod får du en eller flera handledare som handleder dig under din APL. Praktisk information får du via din utbildningsanordnare.

Efter avslutad utbildning finns möjlighet att få anställning inom landstinget som undersköterska, barnsköterska eller skötare under förutsättning att du är godkänd i alla kurser.


Kontakt

Ann-Sofie Hjelm
Handläggare, HR-staben
E-post: annsofi.hjelm@vll.se
Telefon: 090-785 12 22
Mobil: 073-785 46 63