Inbjudningar ST seminiarium

Här under hittar man aktuella inbjudningar till kommande ST seminiarum vt 2019

  • Inbjudan Specialistövergripande mål enligt SÖ 2 - Lagar och författning - Styrning och organisation
    Del 1 190313 och Del 2 190612 (klicka här)

    Anmälan skickas till marie.nystedt@vll.se senast 15:e januari 2019.