Parkering vid Skellefteå lasarett

Runt omkring lasarettet finns stora parkeringsytor för besökare. Avgiften är 12 kronor/timme eller 60 kronor/dag, mån–fre kl. 08.00–17.0008.00–17.00. Övrig tid 2 kr/timme.

Motorvärmare ingår i priset.   På lasarettsområdet finns flera besöksparkeringar, se parkeringskarta nedan.

Parkeringsområde 1 (P1)

Tillhör Skellefteå kommun och parkering får ske enligt skyltning med gällande regler och avgifter. Här gäller inte landstingets parkeringsbiljett.