Parkering vid Lycksele lasarett

Runt sjukhuset finns stora parkeringssytor, se parkeringskarta nedan med markerade områden för besöksparkeringar. Avgiften är 10 kronor/timme, max 50 kronor/dag, mån–fre kl. 08.00–17.0008.00–17.00.

Handikapparkering

Funktionshindrade har fri parkering på anvisade platser mot uppvisande av kommunens bevis för rörelsehindrade. Se parkeringskarta nedan med markerade områden där platser för handikapparkering finns.