Kontaktuppgifter Strama Västerbotten

Strama Västerbotten

Stephan Stenmark, smittskyddsläkare, ordförande
stephan.stenmark@vll.se

Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare
gunilla.k.persson@vll.se

Therese Thunberg, biträdande smittskyddsläkare
therese.thunberg@vll.se

Anders Johansson, vårdhygien, klin bakt. lab Umeå
anders.johansson@infdis.umu.se

Maria Furberg, infektionskliniken, Norrlands universitetssjukhus
maria.furberg@vll.se

Therese Ahlepil, apotekare, Läkemedelscentrum
therese.ahlepil@vll.se

Ann Lindqvist-Åstot, Nätverket för äldreboenden
ann.lindqvist.astot@norrlandskliniken.se

Bertil Ekstedt, ordförande läkemedelskommittén
bertil.ekstedt@vll.se

Josefin Nilsson, kommunikationsstaben
josefin.nilsson@vll.se