Sexuellt överförbara infektioner

Klamydiainfektion utgör drygt 40 procent av de totalt anmälda sjukdomsfallen enligt Smittskyddslagen. Eftersom cirka 50 procent av männen och cirka 70 procent av kvinnorna inte har några symtom, är det viktigt att lämna prov om man misstänker att man kan vara smittad. Att använda kondom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

Könssjukdomar på 1177 Vårdguiden

Fakta om könssjukdomar samt när du behöver söka vård

Råd och fakta om könssjukdomar på 1177.se
Bild på kondomer.
Foto: Elever vid John Bauer gymnasiet i Umeå

Klamydiafallen utgör 41 % av de totalt anmälda sjukdomsfallen. Under 2017 anmäldes 684 fall i Västerbotten, jämfört med 787 fall året innan, en minskning med 13 %. I hela landet minskade antalet med cirka 7 %. Västerbotten ligger på 3:e plats av alla landsting med lägst incidens (drygt 255 fall/100 000 invånare). Av länets klamydiafall var 376 kvinnor (55 %) och 307 män (45 %).

Andelen prover med påvisad klamydia har minskat till 4,4 % jämfört med 5,3 % året innan. Flest klamydiafall, bland både kvinnor och män, fanns i åldergruppen 20-24 år. Kvinnor 24-29 år är den enda åldersgrupp som har en ökning av antalet klamydiafall, jämfört med året innan. Antalet tagna klamydiaprov i länet har ökat med 4,3 % från 14 915 (2016) till 15 549.

Klamydia ger oftast inga symtom alls. Det är därför viktigt att lämna prov om man misstänker att man kan vara smittad. Att använda kondom vid tillfälligt sex är ett bra sätt att minska risken för att få klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.

I Västerbotten har man på olika sätt försökt minska antalet klamydiainfektioner. Här följer några exempel:

  • Smittspårning utförs i länet av ett begränsat antal personer med smittspårningskompetens.
  • Flera mottagningar erbjuder motiverande samtal, för att öka förståelsen om varför det är viktigt att skydda sig mot klamydia och andra sexuellt överförbara infektioner.
  • Studenter som samtalar med ungdomar om sex- och samlevnad.

Kärleksakuten – om känslor och sex

  • De fyra nordligaste landstingens gemensamma gratis kondomutdelning, information med mera.

Gratiskondomer.nu

  • Ökat tillgängligheten för provtagning på drop in-tider på ungdomsmottagningarna, Hud och STD-mottagningen i Umeå samt på Studenthälsan i Umeå. Dessutom finns möjlighet till provtagning via Internet klamydia.se.