Influensa- och pneumokockvaccination

Influensavaccinet är slut och inga fler doser kommer under 2018. Möjligen kan mer influensavaccin komma i slutet av januari 2019.

Vaccination mot influensa på 1177 Vårdguiden

Vem behöver influensavaccineras och varför?

Råd och fakta om influensavaccination

Norra regionen har fått lika många doser som beställdes under förra säsongen. Bristen beror på ökad efterfrågan hos oss och i hela Europa.

För att minska risken att drabbas av influensa, bör personer ur riskgrupperna om möjligt undvika kontakt med andra som har pågående influensasymtom, som hosta och feber.

Om person ur riskgrupperna träffat influensasjuka bör de kontakta vården för ställningstagande till antiviral behandling (Tamiflu). Se nedan under mer information där finns Formulär för misstänkta fall av influensa hos person i riskgrupp samt Handläggning av misstänkta fall av influensa.

 

Influensavaccination

Västerbottens läns landsting erbjuder rabatterad influensavaccination till följande riskgrupper:

 • personer 65 år och äldre
 • gravida efter graviditetsvecka 16 (gravida som även ingår i en annan riskgrupp rekommenderas vaccination före graviditetsvecka 16)
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar pga sjukdom eller behandling

Influensavaccinationen startar i år 6 november. Det bästa är att riskgrupperna vaccinerar sig innan årets slut, för ingen vet exakt när influensan börjar sprida sig.

Var kan man vaccinera sig?

Personer som tillhör riskgrupp betalar 60 kr.

Äggallergiker, dvs de som inte tål att äta mat som innehåller ägg på grund av allergi, kan inte vaccineras mot influensa.

Pneumokockvaccination

Pneumokockvaccination rekommenderas till samma riskgrupper som för influensavaccination, utom för gravida. För de alla flesta räcker det med en vaccination med Pneumovax® (à 195 kronor).

För personer med mycket nedsatt immunförsvar behövs ytterligare ett vaccin (à 465 kronor). Läs mer om rekommendationer angående pneumokockvaccination i Pneumokockvaccination vuxna.

Influensavccination

 

Patientinformation

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccination, svenska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccination, arabiska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccination, bosniska-kroatiska-serbiska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccation, engelska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccation, fïnska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccation, persiska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccation, somaliska

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccination, sorani

Vaccinera dig mot influensa, riskgrupper för influensavaccation, spanska

Information om vaccination mot influensa för gravida, FoHm svenska

Information om vaccination mot influensa för gravida, arabiska

Information om vaccination mot influensa för gravida, dari

Information om vaccination mot influensa för gravida, engelska

Information om vaccination mot influensa för gravida, mongol

Information om vaccination mot influensa för gravida, polska

Information om vaccination mot influensa för gravida, somali

Information om vaccination mot influensa för gravida, sorani

Information om vaccination mot influensa för gravida, thai

Information om vaccination mot influensa för gravida, tigrinja