Ebola

Ebolavirus kan orsaka blödarfeber, en sjukdom med hög dödlighet. Utbrott av sjukdomen förekommer med jämna mellanrum i Central- och Västafrika, ett 20-tal utbrott har beskrivits varav det som drabbade Liberia med omkringliggande länder med start 2013 är det i särklass största.

Ebola på 1177 Vårdguiden

Aktuell information om utbrottet i Västafrika

Uppdatering 2017-01-09: WHO har förklarat Västafrika ebolafritt, Sirerra Leone i mars 2016 och Liberia och Guinea i juni 2016.

Totalt har WHO noterat 28 603 fall och 11 301 dödsfall i utbrottet. Man räknar med att 10 000 personer överlevde sin ebolainfektion och många har fått komplikationer, till exempel ledbesvär, synnedsättning, depressiva besvär. Majoriteten av ebolafall rapporterades mellan augusti och december 2014. WHO bedömer dock samtidigt att det kan förväntas fler mindre, nya, utbrott den kommande tiden. Det är därför viktigt med en fortsatt utökad övervakning och med ett fortsatt arbete för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet i de drabbade länderna.

Vad är ebola?

Ebola, som är en zoonos, kan spridas från djur till människa och sedan vidare mellan människor genom kontakt med blod och andra kroppsvätskor. Ebola är ett av de virus som kan orsaka viral blödarfeber (viral hemorragisk feber, VHF). Sjukdomen har en hög dödlighet och specifik behandling saknas.

Hur smittar ebola?

Ebolavirus är ingen luftburen smitta utan sprids via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från sjuka personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Smittan sker i första hand vid vård av sjuka eller omhändertagande av döda personer, inom familjen eller vården i länder med bristfälliga sjukvårdsresurser. Enbart sjuka personer smittar och smittsamheten är låg i början av sjukdomsförloppet.

Symtom vid ebola?

Personen insjuknar snabbt i influensaliknande symtom som hög feber, huvudvärk och muskelsmärtor. Kräkningar och diarré förekommer ofta. Senare under sjukdomsförloppet kan det uppstå blödningar på huden, i inre organ och från kroppsöppningar. Inkubationstiden är 2–21 dygn, oftast 4–10 dygn.

Råd till resenärer

Personer som vistas i drabbade områden rådes att undvika nära kontakt med sjuka eller avlidna personer och deras kroppsvätskor. Man bör också avstå från nära kontakt med och att äta kött från vilda djur och att vistas i grottor och gruvor, där fladdermöss kan finnas.

Det är också viktigt att ha en god handhygien och undvika oskyddade samlag. Se ECDC information till resenärer, länk nedan.

Åtgärder vid misstanke?

Om en person insjuknar med feber 38 grader eller mer inom 21 dagar efter vistelse i eboladrabbat område: kontakta omgående 1177 Vårdguiden eller infektionskliniken på Norrlands universitetssjukhus telefon 090-785 00 00.