Data VHU-resultat

Detta grafiska verktyg ger dig möjligheten att själv interaktivt gå in och ta del av de undersökningsresultat som Västerbottens hälsoundersökning (VHU) har genererat på gruppnivå. Databasen är enklast att använda vid en dator.

Besök databasen

Text som förklarar VHU-resultaten och hur du navigerar i resultaten

Hänvisning till VHU resultat i vetenskaplig artikel (citing in scientific publications)

Svenska: Västerbottens Läns Landsting. Resultat från Västerbottens Hälsoundersökningar. https://public.tableau.com/profile/epiglobe#!/vizhome/VHU1990-2014/Adderatdeltagande

In English: Västerbotten County Council. Results, Västerbotten Intervention Programme [Resultat från Västerbottens Hälsoundersökningar]. https://public.tableau.com/profile/epiglobe#!/vizhome/VHU1990-2014/Adderatdeltagande


Kontakt

Anna Rosén
Överläkare, interventionskoordinator för Västerbottens hälsoundersökningar
E-post: vhu@vll.se