Världens bästa hälsa – Hälsa 2020

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Lika viktigt som att bota och lindra sjukdomar är det att arbeta för att så få som möjligt ska drabbas av ohälsa. Därför antog landstinget år 2000 visionen om världens bästa hälsa.

Folkhälsa är en beskrivning av hela befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till både nivå och fördelning av hälsa. En god folkhälsa innebär ett så gott hälsoläge för så många som möjligt och att skillnaderna mellan de som har det sämst och bäst är små. Landstingets folkhälsoarbete skapar förutsättningar för god och jämlik hälsa hos hela befolkningen.

Visionen Hälsa 2020 har en egen grafisk vinjett, eftersom den används av fler aktörer än Västerbottens läns landsting.

Folkhälsopolitiskt program

Utifrån det folkhälsopolitiska programmet arbetar hela landstinget hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Målet är bästa möjliga hälsa och välfärd för befolkningen i hälso- och sjukvården, i arbetet med regional utveckling samt kultur och infrastruktur.

I det folkhälsopolitiska programmet kan du bland annat läsa mer om de tre övergripande strategierna: hälsoorientering av hälso- och sjukvården, prevention och tidig upptäckt av kroniska sjukdomar och befolkningsinriktat arbete.

Folkhälsopolitiskt program för Västerbottens läns landsting 2015–2019

Nyhetsbrevet Hälsa på

Nyhetsbrevet Hälsa på, som skickas ut med e-post en gång i månaden, är för dig som vill veta mer om folkhälsoarbetet, för dig som jobbar med hälsa eller för dig som vill inspireras till en bättre hälsa.

Prenumerera på nyhetsbrevet Hälsa på

Hälsa 2020 på Facebook

Det finns en Facebook-sida för Hälsa 2020. Där finns aktuella nyheter, inspirerande tips och tävlingar, med mera.

Gilla Hälsa 2020 på Facebook


Kontakt

Redaktionen
Hälsa 2020
E-post: halsa2020@vll.se
Maria Falck
enhetschef
E-post: maria.falck@vll.se
Telefon: 090-785 71 93