Fysisk aktivitet

Västerbottens läns landsting har en vision om att ha världens bästa hälsa år 2020. En viktig del av folkhälsoenhetens arbete är fysisk aktivitet. Här hittar du bland annat vår populära stegutmaning och aktivitetskatalog.

Effekter och träningsråd

All form av fysisk aktivitet, motion och rörelse är bra i alla åldrar.

Läs mer om effekter och träningsråd på 1177.se
Tre personer simmar i en bassäng

Aktivitetskatalogen – träning nära dig

Landstinget i Västerbotten samarbetar med aktivitetsarrangörer i länet för att hitta aktiviteter för alla. I aktivitetskatalogen kan du som arrangör lägga in aktiviteter som sedan finns tillgängliga att söka för Västerbottens invånare. Aktivitetskatalogen är tillgänglig för både personal inom hälso- och sjukvården och privatpersoner.

Sök i aktivitetskatalogen

Registrera en aktivitet

Fysisk aktivitet på recept (FaR)

Fysisk aktivitet är viktigt för att behandla och förebygga sjukdomar och minskar risken för förtida död, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes samt psykisk ohälsa. Ett recept (FaR) innebär en ordination från vårdpersonal av fysisk aktivitet som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation.

Fysisk aktivitet på recept på 1177.se

I Västerbotten anordnar folkhälsoenheten utbildning för förskrivare och aktivitetsarrangörer. Kontakta Cecilia Edström för mer information, se uppgifter längre ned.

Stegutmaningen – ett steg i rätt riktning

Att ta trappan istället för hissen, kliva av en hållplats för tidigt när vi åker buss eller att ta en promenad på lunchen är bra exempel på vardagsmotion. För förbättrad ork, styrka och kondition krävs det dock en intensivare aktivitet där du blir andfådd och varm, till exempel cykling, löpning, bollsporter, gympa, rask promenad eller styrketräning.

Registrera dina aktiviteter och utmana dig själv och andra att gå Västerbotten runt

Promenadstråk i Umeå, Skellefteå och Lycksele

På länets tre sjukhus finns promenadstråk för patienter, besökare och medarbetare.

Motionsbingo

Motionsbingo kan vara ett sätt att motivera till fysisk aktivitet.

Rekommendationer

Vuxna

Genom fysisk aktivitet minst 30 minuter dagligen eller totalt 150 minuter per vecka så uppnås de nationella rekommendationerna för vuxna om tillräcklig fysisk aktivitet. 

Alla vuxna som besöker hälso- och sjukvården bör få frågan om sina levnadsvanor, bland annat fysisk aktivitet, enligt nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Vid otillräcklig fysisk aktivitet eller sjukdom/skada kan fysisk aktivitet på recept förskrivas till patienten. Som stöd vid förskrivning eller för att tipsa invånarna om lämpliga aktiviteter finns aktivitetskatalogen.

Äldre

För äldre gäller samma rekommendationer som för vuxna men med tillägg av balansträning. Samma kriterier för förskrivning av fysisk aktivitet på recept gäller även äldre. För att minska fall och fallskador är träning en viktig förebyggande faktor. I Västerbotten arbetar vi fallförebyggande både inom landstinget och i samarbete med kommuner, studieförbund, aktivitetsarrangörer och Umeå universitet.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar 6–17 år rekommenderas fysisk aktivitet sammanlagt minst 60 minuter per dag. Aktiviteten kan innehålla planerade aktiviteter, men även ha utrymme för den spontana leken. Även aktiv förflyttning till och från skolan, aktiviteter och kompisar gåendes eller per cykel räknas in i detta.

Salut är landstingets hälsosatsning i samarbete med mödra- och barnhälsovården, folktandvården, öppen förskola och elev- och ungdomshälsan där fysisk aktivitet ingår som en av byggstenarna i arbetet för goda levnadsvanor.

I materialet "Rör dig pigg" tipsar vi om korta program med fysisk aktivitet som passar under lektionstid för barn på låg- och mellanstadiet.


Kontakt

Cecilia Edström
hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post: cecilia.edstrom@vll.se
Mobil: 070-270 04 52