Alkohol och droger

Att förebygga och uppmärksamma riskbruk av alkohol och användning av droger utgör en viktig del av landstingets arbete för att främja goda levnadsvanor. Inom Västerbottens läns landsting eftersträvar vi att systematiskt fråga de människor vi möter inom hälso- och sjukvården om deras alkoholvanor.

Hjälp och råd om alkohol och droger

Länssamråd

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Som en del av detta arbete leder länsstyrelsen en länssamrådsgrupp där landstinget och andra relevanta aktörer inom området ingår. Landstingspolitikern Harriet Hedlund (s) är ordförande i länssamrådsgruppen.

Planeringsgrupp för utbildningar inom missbruksområdet i Västerbotten

Landstinget ingår i PUMAC (Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län) som administreras av FoU Välfärd, Region Västerbotten. Varje år arrangerar gruppen ett antal utbildningar och temadagar inom missbruksområdet. Under hösten 2016 arrangerade PUMAC "Baskursen rörande riskbruk, missbruk, beroende" för åttonde gången.

PUMAC, Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län

Rapporter om alkoholvanor bland patienter i Västerbottens läns landsting

Nationell ANDT-strategi

Nationell ANDT-strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken 2016–2020


Kontakt

Sofia Elwér
jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post: sofia.elwer@vll.se
Mobil: 070-5248365