Levnadsvanor

Goda levnadsvanor är viktigt för alla och det finns många faktorer som påverkar våra levnadsvanor. Inom Västerbottens läns landsting arbetar vi för att främja goda matvanor, öka den fysiska aktiviteten och minska bruket av alkohol, droger och tobak.

Västerbottens läns landsting arbetar aktivt för att följa socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor.

Inom respektive område kan du läsa om hur vi arbetar och aktuella strategier.