Frihet från våld i nära relationer

Våld i nära relationer bidrar till ohälsa och stort mänskligt lidande. Hälso- och sjukvården har ett stort ansvar i att upptäcka våld och ge stöd och hjälp till de som blivit utsatta. Västerbottens läns landsting arbetar systematiskt för tidig upptäckt och förebyggande av våld.

Hjälp och stöd

Att bli utsatt för våld påverkar hälsan. Våldet kan ge akuta fysiska skador, men också olika typer av långvariga besvär. Det finns hjälp att få för att ta sig ur relationen och för att må bättre. Det finns också hjälp att få för dig som utövar våld och vill förändra ditt beteende.

Hjälp och stöd för våldsutsatta, närstående och våldsutövare på 1177.se
Illustration av ett hjärta.

Vårdprogram våld i nära relationer

Som stöd till verksamheten har landstinget tagit fram ett vårdprogram för arbetet med våld i nära relationer. Vårdprogrammet kan bidra till en kunskapsutveckling, tydligare arbetsrutiner och en ökad professionell trygghet i mötet med våldsutsatta kvinnor och barn inom hälso- och sjukvården i Västerbottens län. Utöver detta generella vårdprogram har många enheter verksamhetsspecifika rutiner för hur de ska arbeta med frågorna.

Expertråd våld i nära relationer

Expertrådet för våld i nära relationer är en del av landstingets kunskapsstyrning. I rådet sitter experter inom våldsområdet från olika delar av landstingets verksamhet. Rådet arbetar med vårdprogram, utbildning, dokumentation och liknande frågor på strategisk nivå. Rådet bildades under 2015.

Bry dig - kampanj för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet

 

 

Vid årsskiftet till 2016 lanserades kampanjen Bry dig för att uppmärksamma tidiga tecken på våldsutsatthet. Kampanjen har ett åskådarperspektiv och vill visa att alla kan göra skillnad genom att reagera på tidiga tecken för våldsutsatthet. Genom reklamfilm på bio, annonser i sociala medier och affischer sprids budskapet. Kampanjen genomförs i samarbete med Länsstyrelsen Västerbotten och Umeå kommun.

Kampanjsida för Bry dig! på 1177.se


Kontakt

Sofia Elwér
jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post: sofia.elwer@vll.se
Mobil: 070-5248365