Salutdagarna

Syftet med Salutdagarna är att vidmakthålla Salut-satsningens hälsofrämjande insatser. Basen är lärandeseminarium med fokus på systematisk förbättringsarbete. Dagarna är också en plattform för samverkan och ett tillfälle för erfarenhetsutbyte.

Kompetensutveckling gällande målområde:

  • trygga och goda uppväxtvillkor
  • ökad fysisk aktivitet
  • goda matvanor.

Salutdagarna riktar sig mot personal inom

  • barnhälsovård
  • familjecentral
  • folktandvård
  • mödrahälsovård
  • öppen förskola.

Salutdagarna 2019

Ämnet för dagarna

Psykisk hälsa – om att se till hela familjens hälsa och för barnets bästa vara uppmärksam på hur föräldrarna mår.
 

Datum för kompetensutvecklingsdagarna

13 februari i Lycksele
14 februari i Skellefteå
20 februari i Umeå
 
Dagarna kommer att ha samma upplägg vid de olika tillfällena.
Program och möjlighet till anmälan kommer.
Vi hoppas att få se dig på Salutdagarna 2019!
 
Information personuppgiftsbehandling Salutdagarna.pdf
 
Välkommen att kontakta salut@vll.se vid frågor och funderingar.
 

Salutdagar 2018

Salutdagar 2017

Salutdagar 2016

Länktips

 Salutdagar 2015