Databas Salut

Detta grafiska verktyg ger dig möjligheten att interaktivt ta del av Salut-satsningens databas. Den är enklast att använda vid en dator.


Kontakt

Eva Eurenius
hälsoutvecklare, medicine doktor i fysioterapi, docent i folkhälsovetenskap
E-post: eva.eurenius@vll.se
Telefon: 070-680 59 64