Brister i vården av KOL-patienter

Building COPD care on shaky ground: a mixed methods study from Swedish primary care professional perspective

Lär om resultaten från studien här.

Tillbaka till nyhetslistan