Presentation på PRO-seminarie

Seminariet om "Framtida äldres sjukvård" genomfördes den 8 februari i Församlingssalen, Tegs kyrka. Olof Lindahls föredrag handlade om "Medicintekniska funderingar inför framtiden" och berörde digitalisering i sjukvården. Exempel på operation på distans mha "Förstärkt verklighet" och andra lösningar med Artificiell Intelligens (AI) redovisades.

Över 150 personer var anmälda, se http://www.pro.se/Distrikt/Vasterbottens-Lan/Samorganisationer/Umea/Nyhetsarkiv/Framtida-aldres-sjukvard/

Tillbaka till nyhetslistan