Erna Ebelings pris 2017 tilldelas Anders Eklund

På årets Medicinteknikdagar (3 Oktober) så tilldelas vår Anders Eklund Erna Ebelings pris. Priset är instiftat för att främja forskning och utveckling inom medicinsk fysik och medicinsk teknik. Det är Svenska föreningen för medicinsk teknik och fysik (MTF) som utser vinnaren.

Tillbaka till nyhetslistan