Kunskapsnätverk för samisk hälsa

Projektet Kunskapsnätverk för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården.

Prioriterade vårdområden för hela projektet är primärvård, barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri och geriatrik. Sedan tidigare har Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting och Region Jämtland Härjedalen en gemensam överenskommelse – att samverka och handla för psykisk hälsa i Sápmi.

Överenskommelsen integreras i kunskapsnätverkets arbete och innebär bland annat att ett särskilt fokus ska läggas på att gemensamt förebygga självmord och självmordsförsök i den samiska befolkningen.

Projektmål

Under projekttiden (2017–2019) ska kunskapsnätverket:

 1. etablera samisk hälsa och öka kunskapen om den samiska kulturen i verksamheterna …
  … genom utbildningsinsatser för politiker och anställda inom region och landsting. Vi arbetar med olika modeller för vårdens olika behov och målgrupper: workshops, seminarier och e-utbildning.

 2. mobilisera och utveckla samisk kompetens …
  … genom att inrätta samiska personalnätverk. Varje region/landsting ska utarbeta en plan för hur samisk kompetens kan tillvaratas av organisationen.

 3. formulera en gemensam strategi för samisk hälsa …
  … som ökar tillgången på kultur- och språkanpassade tjänster. Dialoger med samer, patienter och vårdanställda blir centrala i denna process. Mindre pilotprojekt genomförs under projekttiden.

 4. föreslå hur arbetet med samisk hälsa ska se ut i framtiden.
  Hur ska kunskapsnätverket organiseras efter projekttiden och vilken roll ska det ha? Hur kan ett framtida centrum för samisk hälsa se ut?

Projektets parter

Kunskapsnätverket för samisk hälsa omfattar Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen och Landstinget Dalarna. Nätverket har en styrgrupp och en politisk referensgrupp bestående av representanter från regioner/landsting, Sametinget och samiska aktörer.

Delta i nätverkets webbenkät

Under oktober kommer den som definierar sig som same, bor i Sverige och är 15 år eller äldre ha möjlighet att besvara en webbenkät om sina erfarenheter och behov i hälso- och sjukvården.

Nätverket för samisk hälsa vill undersöka hur landstingen och regionerna i norr kan öka sina samiska språk- och kulturkompetenser för att göra hälso- och sjukvården mer likvärdig. Samernas åsikter är viktiga i det arbetet. 

Klicka här för att komma till webbenkäten.

 


Kontakt

Elin Bergarp
Huvudkoordinator
E-post: elin.bergarp@vll.se
Mobil: 072-451 97 09
Laila Daerga
Koordinator Västerbotten
E-post: laila.daerga@vll.se
Mobil: 070-214 97 07
Lotta Omma
Koordinator Norrbotten
E-post: lotta.omma@norrbotten.se
Mobil: 070-271 00 19
Ann-Jeanett Stål
Koordinator Dalarna
E-post: annjeanett.stal@LTdalarna.se
Mobil: 070-569 03 12
Sofia Kling
Koordinator Jämtland Härjedalen
E-post: sofia.kling@regionjh.se
Mobil: 063-14 76 22
Kia Flykt
Koordinator Jämtland Härjedalen
E-post: kia.blomkvist@regionjh.se