Samisk hälsa

Att arbeta med samisk hälsa är ett av våra huvuduppdrag. Vi arbetar med att utveckla möjligheten till att ge en god hälsovård till den samiska befolkningen i Sverige.

I detta arbete ingår utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt då kunskapen är knapphändig om vårt urfolk samer, deras livssituation, kultur samt hälsosituation. Vi arbetar landstingsövergripande med framförallt de norra landstingen men också i nära samarbete med Sametinget och andra samiska organisationer.


Kontakt

Anette Edin-Liljegren
Forskningssamordnare
E-post: anette.liljegren@vll.se
Mobil: 070-645 71 97
Telefon: 0951-267 72