Staben för forskning och utbildning

Staben för forskning och utbildning leder, initierar och följer upp landstingets engagemang i forsknings- och utbildningsfrågor. Staben driver också rent praktiskt och konkret viss verksamhet relaterad till forskning och utbildning.

I stabens uppdrag ingår att omvärldsbevaka och skaffa kunskap och kompetens, att ta fram strategier och handlingsplaner och att driva på och medverka i landstingets utveckling så att målen inom olika områden kan nås.

Staben för forskning och utbildning omfattar flera verksamheter:

Inom staben finns också en enhet för utbildning. Den arbetar med kompetensutveckling av sjuksköterskor och AT-/ST-läkare, utveckling av arbetsterapi och fysioterapi samt kvalitetsutveckling av verksamhetsintegrerat lärande och verksamhetsförlagd utbildning. Det sker i nära samarbete med norra sjukvårdsregionen och Umeå universitet.


Kontakt

Clas Ahlm
Forsknings- och utbildningsdirektör
E-post: clas.ahlm@vll.se
Mobil: 090-785 23 09
Anna Ramnemark
Enhetschef, Kompetenscentrum för klinisk forskning
E-post: anna.ramnemark@vll.se
Telefon: 070-311 43 96
Örjan Norberg
Enhetschef Innovation och forskningsanslag
E-post: orjan.norberg@vll.se
Mobil: 070-309 18 68
Yulia Blomstedt
Enhetschef, Registercentrum Norr
E-post: yulia.blomstedt@vll.se
Telefon: 090-7857280
Peter Rosenberg
Enhetschef utbildning
E-post: peter.rosenberg@vll.se
Telefon: 090- 785 71 76