Nätverk för forskningssjuksköterskor

CTU anordnar regelbundet träffar för forskningssjuksköterskor och annan personal som arbetar med forskning inom Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

Under träffen tas ett eller flera aktuella ämnen upp och möjlighet till diskussion och nätverkande ges. Liknande lokala träffar anordnas även i de övriga landstingen som ingår i Forum Norr.

För att ansluta till nätverket, mejla: ctu@vll.se


Kontakt

Marja-Liisa Lammi Tavelin
Strateg
E-post: marjaliisa.lammitavelin@vll.se
Telefon: 070-201 27 64
Lisette Marjavaara
Projektkoordinator
E-post: lisette.marjavaara@vll.se
Telefon: 072 - 543 65 72