Nätverk för forskningssjuksköterskor

CTU anordnar regelbundet träffar för forskningssjuksköterskor och annan personal som arbetar med forskning inom Västerbottens läns landsting och Umeå universitet.

Forskningssjuksköterskenätverk

Under träffen tas ett eller flera aktuella ämnen upp och möjlighet till diskussion och nätverkande ges. Liknande lokala träffar anordnas även i de övriga regionerna som ingår i Forum Norr, det vill säga Norrbotten, Jämtland Härjedalen och Västernorrland.

För att ansluta till nätverket, mejla: ctu@vll.se.

Info om kommande träffar samt övrig information som kan vara relevant för nätverket meddelas i nyhetsbrevet som skickas ut ca 4 gånger per år. Mer info här: Nyhetsbrev


Kontakt

Marja-Liisa Lammi Tavelin
Strateg
E-post: marjaliisa.lammitavelin@vll.se
Telefon: 070-201 27 64
Lisette Marjavaara
Projektkoordinator
E-post: lisette.marjavaara@vll.se
Telefon: 072 - 543 65 72