Ansökan om datauttag av patientdata för forskare

Västerbottens läns landsting arbetar med att ta fram en process för patientdatauttag gällande forskning. Processen för strukturerade patientdatauttag är ännu inte klar och inga ansökningar tas för närvarande emot. Fram tills att processen är igång ansvarar verksamheterna själva för utlämnande av journaldata.

Mer information kommer senare i höst.