Ansökan om datauttag av patientdata från patientdatasystem

Under Mer information finner du information om ansökan om datauttag från Västerbottens läns landstings vårdsystem samt ansökningsblankett. Informationen riktar sig till forskare som önskar använda patientdata ur landstingets patientdatasystem i sin forskning.