Kurs i ärftliga hjärt-kärlsjukdomar

9-12 oktober 2017
Centrum för Kardiovaskulär Genetik
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Målgrupper: ST-läkare och specialister i kardiologi, klinisk genetik, barn- och ungdomsmedicin, internmedicin

  • Klinik och genetik vid ärftliga hjärt-kärlsjukdomar
  • Fallbeskrivningar
  • Familjeutredningar
  • Idrott vid ärftliga hjärt-kärlsjukdomar
  • Handläggning vid plötslig hjärtdöd

Kunskapen om genetiska orsaker till familjära kardiovaskulära sjukdomar ökar snabbt. Kursen syftar till att ge kunskap och medvetenhet hos kliniskt verksamma läkare om vikten av att identifiera, utreda, diagnostisera och behandla patienter med sådana sjukdomar.

Riktad DNA-baserad diagnostik är ett kraftfullt och kostnadseffektivt verktyg vid dessa utredningar och möjliggör förebyggande behandling i indexpatientens familj.

Dessa patientkategorier och deras familjer handläggs idag på ett mycket varierande sätt inom den svenska sjukvården.

Avgift: 3500 kr

Anmälan

Schema (öppnas i nytt fönster)