Presentera forskning vid Norrsken 2017

Den 24–25 augusti 2017 är landstinget i Västerbotten värd för norrlandstingens forskningskonferens Norrsken 2017. Det är nu dags att lämna in abstract till Norrsken 2017.

Konferensen hålls vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och har i år fokus på klinisk behandlingsforskning. Syftet är att lyfta fram forskning som bedrivs i norra sjukvårdsregionen och som är kopplad till nationell och internationell forskning. Konferensen vänder sig till medarbetare i landsting eller region i norra Sverige som vill förmedla och ta del av forskningsresultat.

Forskare kan medverka vid konferensen med en muntlig presentation, poster eller som åhörare. Den som vill delta med ett abstract är välkommen att lämna in det senast den 8 februari.

Anmälningsformuläret finns på konferensens hemsida.

Norrsken 2017

Tillbaka till nyhetslistan