Olika biverkningar efter strålbehandling och operation av prostatacancer

Olika behandlingar av prostatacancer har olika biverkningar både på kort och på lång sikt. Långtidsbiverkningar är generellt sett vanligare efter strålbehandling än efter operation.

Det visar Jon Fridriksson, urolog vid Norrlands universitetssjukhus, i sin avhandling vid Umeå universitet. 

Båda behandlingarna kan leda till försämrad erektionsförmåga, men risken är större efter operation. Operation innebär större risk för besvärande urinläckage medan strålbehandling ger en högre risk för ändtarmsbesvär och att kissa. 

– Resultaten är lika goda efter strålbehandling och operation, men biverkningarna är olika. Risken för biverkningar kvarstod ända upp till tolv år, säger Jon Fridriksson.

Att olika metoder har olika risker kan ha betydelse när patienten väljer behandling. Mannen måste vara beredd att acceptera den risk som behandlingen innebär. Bättre kartläggning av biverkningarna kan alltså vara till stor nytta. 

Genom att använda data från Nationella prostatacancerregistret, Patientregistret och andra svenska kvalitetsregister har Jon Fridriksson i sin avhandling analyserat riskerna. De flesta biverkningarna inträffade inom tre år efter operation medan risken för biverkningar på lång sikt totalt var högre efter strålbehandling. 

Risken efter operation var jämförbar mellan öppet och robotassisterat ingrepp. Risken för framtida besvär att kissa var något högre efter öppen operation, medan risken för ett ärrbråck var högre efter robotassisterad operation. Resultaten visade också att återinläggningsfrekvensen inom 90 dagar efter operation var ungefär 10 procent och jämförbar mellan de två metoderna. 

Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen bland svenska män. Varje år diagnostiseras ungefär 10 000 män och 2 500 dör av prostatacancer. Om cancern är lokaliserad till prostatakörteln kan den ofta botas med operation eller strålbehandling.

Tillbaka till nyhetslistan