Radikal behandling kan halvera risken att dö av svår prostatacancer

Män med mycket avancerad prostatacancer som behandlats på enheter med högst andel radikala behandlingar som strålbehandling eller operation hade hälften så stor risk att dö av prostatacancer jämfört med män som behandlats på enheter med lägst aktivitet.

Det visar forskare vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus i en studie som publicerats i European Urology. 

– Studiens resultat antyder att en kombination av noggrann utredning och efterföljande radikalbehandling i utvalda fall kan förlänga livet på män med mycket avancerad prostatacancer, säger Pär Stattin, professor i urologi och den som lett studien. 

Med hjälp av Nationella prostatacancerregistret undersöktes sambandet mellan prostatektomi eller strålterapi och dödlighet bland män med mycket avancerad prostatacancer. Behandlingen analyserades på gruppnivå medan utfallet död i prostatacancer och död av alla orsaker analyserades på individnivå. 

Eftersom detta var en observationsstudie kan effekten av hög diagnostisk och utredningsaktivitet inte särskiljas från effekten av behandling. 

– Kunskapen om nyttan av lokal radikalbehandling av män med mycket avancerad prostatacancer är liten och dessa män behandlas vanligen med enbart hormonbehandling. För att bekräfta våra fynd i förhoppning om att ändra praxis krävs det nu en randomiserad studie, säger Pär Stattin. 

Artikel i European Urology

 

 

Tillbaka till nyhetslistan