Nya rön om behandling av prostatacancer

En hög dos strålning under kort tid kan ha samma effekt på prostatacancer som en låg dos under längre tid. Anders Widmark, professor i onkologi vid Norrlands universitetssjukhus, har i en skandinavisk studie inte hittat några signifikanta skillnader i biverkningar två år efter behandlingen.

Prostatacancer strålbehandlas i en så kallad linjäraccelerator.
Forskarna har studerat biverkningar hos män med prostatacancer som behandlats med varierande antal behandlingar och stråldos i den så kallade linjäracceleratorn.

Anders Widmark har varit huvudprövare i den skandinaviska HYPO-RT-PC-studien som idag presenteras vid det årliga vetenskapliga mötet i American Society for Radiation Oncology, ASTRO.

I studien har forskarna följt upp 1 200 män som behandlats för mellanriskcancer i prostata mellan 2005 och 2015. Studiens fokus har varit så kallad extrem hypofraktionering, där patienten får strålbehandling vid färre tillfällen men med högre dos än konventionell behandling.

Slumpades till två grupper

Männen slumpades till två grupper. Den ena fick standardbehandling med 39 behandlingar à 2 Gy under 8 veckor och den andra extrem hypofraktionering med 7 behandlingar à 6,1 Gy under 2,5 veckor. Ingen fick någon antihormonell behandling.

Tidigare studier har bekräftat värdet av en ökad stråldos vid behandling av prostatatumörer och man antar att den effekten kan öka med större stråldos vid färre behandlingstillfällen.

Hittills kända effekter av hypofraktionering bygger på studier där man bara gett en måttligt ökad dos. I den aktuella studien har man för första gången prövat en kraftigare ökning och en ytterligare kortad behandlingstid.

Ingen skillnad i biverkningar

Forskarna analyserade biverkningar som rapporterats av patienterna själva och av läkare och fokuserade på urin-, tarm- och sexuell funktion de två första åren efter behandlingen. Symptomen mättes före strålstart, i slutet av behandlingen och efter 3, 6, 12, 18 och 24 månader. 

De resultat som nu presenteras bygger på de 866 patienter som nått två års uppföljning i maj 2016. Andelen rapporterade påtagliga biverkningar efter två år skilde sig inte signifikant mellan män som fått den ena eller andra behandlingen.

– Efter två år ser vi ingen skillnad! Sju strålbehandlingar på två veckor tycks inte ge fler besvär än 39 behandlingar under åtta veckor, säger Anders Widmark.

Visar sig effektiviteten vara lika bra eller bättre skulle det innebära stora fördelar för patienterna, menar han. Att sjukvården dessutom skulle kunna spara stora resurser är förstås heller ingen nackdel. 

– Kostnaden blir oerhört mycket lägre, minst 25 000 kronor per patient. För att inte tala om att strålkanonerna skulle kunna användas till många fler patienter. En våldsam rationalisering, alltså, säger han.

Fortsätter uppföljningen

Forskarna fortsätter nu att följa männen och ska i nästa steg analysera effekten på själva tumöre. I en primär studie ska de se hur många som fått återfall av PSA, prostataspecifikt antigen, efter fem år och ska också om ungefär ett år på nytt följa upp biverkningarna hos patienterna.

Hur valet av strålbehandling påverkat överlevnaden på sikt får tiden utvisa. Först efter cirka 15 år ser forskarna resultaten av det.

Tillbaka till nyhetslistan