Ny teknik ska minska vårdens kostnader

Kan medicintekniska innovationer förbättra behandling, tillgänglighet och ekonomi när produktion och intäkter minskar och vårdbehoven ökar? 95 miljoner kronor är bara starten på en nationell satsning.

Det är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som i april beslöt att långsiktigt stödja det riksomfattande programmet MedTech4Health. Stödet börjar med 95 miljoner kronor för de första tre åren, men utgångspunkten är att det ska pågå under tio år. 

Hälso- och sjukvårdens utmaningar för framtiden är stora. Innovationer behövs för att möta ökade kostnader, brist på personal och ett allt större vårdbehov. Det handlar om behandling och hälsoekonomi, tillgänglighet och patientsäkerhet men också om att stötta friskvård och göra patienten mer engagerad i sin egen hälsa. 

För teknik spelar roll i hälsa, vård och omsorg och är strategiskt viktig för framtiden, menar Olof Lindahl, professor i medicinsk teknik vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, CMTS, vid Norrlands universitetssjukhus. 

– Vårdens kostnader ska kunna minskas enbart genom teknik. Nu har vi chans att bevisa att teknik kan och ska göra stor skillnad – inte minst för norra Sverige, säger han.

Banbrytande

Innovationer kan vara banbrytande. Pacemakern, den konstgjorda njuren och strålkniven är alla högteknologiska svenska uppfinningar. Men innovationer kan också handla om teknik för diagnos och behandling på distans eller preventiva, kostnadseffektiva metoder som stödjer ett hälsosamt åldrande utan stora kostnader. 

Exempel på det är mammografiscreening där man samtidigt mäter tidiga signaler på benskörhet, bärbara EKG-apparater som levererar mätresultat elektroniskt till vården och antiseptiska förband som minskar behovet av antibiotika. 

Som forskare i sensorteknik tror Olof Lindahl förstås på utvecklingen av sensorer för framtidens vardag. Enkla sensorer som kan komplettera hemtjänst och övervakning, men också mer avancerade som i det ”intelligenta” stetoskopet för hjärtljud på barn. 

– Sensorer, metoder för bildanalys och -behandling och självklart e-hälsa är områden som kan utvecklas stort och påverka vården, menar han. 

Patienten tar plats

I april beslöt alltså Vinnova att långsiktigt stödja programmet MedTech4Health. Stödet börjar med 95 miljoner kronor för de första tre åren, men utgångspunkten är att det ska pågå under tio år. 

Programmet drivs av Nationellt forum för medicinteknik som omfattar medicintekniska företag och industri, hälso- och sjukvård samt akademin. 

Den här gången får samarbetet emellertid en ny, central aktör – patienten. Ska patienten ”äga” sin vård så ska hen också delta mer i innovationsprocessen, menar man. Utifrån sina erfarenheter och med fokus på delaktighet, ökad patientsäkerhet och en hållbar vård och omsorg ska patienten beskriva problemen. 

– Det är det nya. Patienten ”i fokus” blir nu patienten ”i teamet”. I det här fallet uttryckt genom patientorganisationerna, berättar Olof Lindahl. 

Internationell topposition

Tanken med satsningen är att lyfta forskning och innovation inom medicinteknik till en internationell topposition. Som föreståndare för CMTF, Centrum för medicinsk teknik och fysik, knutet till universiteten i både Umeå och Luleå, tror Olof Lindahl att Norrland har mycket att bidra med. 

– Vi är nationellt duktiga på medicinsk teknik här i norr. När det gäller e-hälsa har vi en naturlig testbädd i våra glesbefolkade områden och det ger oss och Sverige en möjlighet att sticka ut. Särskilt som den stora boomen förväntas komma i den urbana miljön, säger han. 

Det är Vinnova som beslutar vilka projekt som får stöd. Men uppgiften att vaska fram och stimulera till nya projekt ligger på samtliga sju noder i landet, samordnade i ett programråd som utvärderar ansökningarna. 

Själv är Olof Lindahl ledare för den nordliga noden. Att programkontoret och dess chef finns på KTH i Stockholm ser han inte som något problem. 

– Det roliga är att projektförslagen utvärderas nationellt och att norra Sverige väger lika tungt som övriga landet i programrådet. 

Överleva svackor

Men målet om innovationer som utvecklar vården har också en kommersiell sida. De produkter som skapas ska kunna säljas på en internationell vårdmarknad. 

Medicinsk teknik anses vara en av få branscher i Sverige med förutsättning att ge en uthållig jobbtillväxt, och i MedTech4Health ingår inte mindre än 64 företag, berättar Olof Lindahl. 

Vägen till färdig produkt kan emellertid vara lång för både små och medelstora företag inom life science. Programmet erbjuder därför chans till stöd så att de klarar sig genom de tuffaste åren, till exempel de år det tar att klara en CE-märkning av medicintekniska produkter. 

– Vi pratar om att överbrygga ”valley of death”, den svacka som kan uppstå när det är brist på riskvilligt kapital, förklarar Olof Lindahl. 

Text: Greti Ohlsson
Foto: Jan Alfredsson 

Fotnot: Den nordliga noden i programsamarbetet omfattar Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Norrbottens läns landsting och Västerbottens läns landsting. Den företräds alltså av Olof Lindahl som föreståndare för CMTF.

Tillbaka till nyhetslistan