Lärande luncher kör igång igen

På onsdag den 24 augusti är det dags för den första av höstens Lärande luncher på Restaurang Arken i Skellefteå.

De populära och populärvetenskapliga onsdagsföredragen är fyra till antalet och handlar i höst om organdonation, vård på avstånd, risker för hjärt-kärlsjukdom och om en ögonsjukdom som drabbar unga människor. Föredragen startar kl. 12.15, är cirka 20 minuter långa och följs av frågestund. 

Först ut är Jan-Håkan Jansson, professor i folkhälsa och klinisk medicin, som ska berätta om minskade risker för stroke och hjärtinfarkt. 

Onsdag 21 september handlar det om telemedicin i vården. Det är Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker och medicine doktor, och Kurt Boman, professor i medicin som berättar om egen och andras teknikutveckling. 

Onsdag den 19 oktober är det dags för Gunnar Lindqvist, överläkare i intensivvård, att prata under rubriken ”Donation av organ – gåva som ger liv”. Den 16 november avslutar Jeannette Beckman-Rehnman, legitimerad sjuksköterska och medicine doktor, höstens program med ett föredrag om sitt specialområde: ”Keratokonus – ögonsjukdom som drabbar unga”.                                           

Arrangemanget är ett samarbete mellan landstinget och Stiftelsen för medicinsk forskning i Skellefteå

 

Tillbaka till nyhetslistan