Fetma ökar inte risken för hjärtinfarkt

Det är inte fetma i sig som ökar risken för hjärtinfarkt. Att det är generna som avgör är ett i det närmaste sensationellt resultat av forskning vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet.

I studien som spänner över åren 1998–2013 har forskarna jämfört 4 046 par enäggstvillingar, där samtliga par hade olika grad kroppsfett. Det överraskande resultatet är att tvillingar med högre BMI inte löper högre risk att drabbas av hjärtinfarkt och för tidig död än de med lägre kroppsfett. Däremot löper de högre risk att få typ 2-diabetes.

Att förändra sin livsstil och gå ner i vikt tycks alltså inte minska risken för död och hjärtinfarkt.

– Det går kraftigt emot det paradigm som finns vad gäller riskerna med fetma, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus och ansvarig för studien. 

Studien har publicerats i JAMA Internal Medicine.

Högre BMI är inte kopplat till större risk för hjärtinfarkt och död

 

Tillbaka till nyhetslistan