Excellenta unga forskare sökes!

Nu tar satsningen på ett Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, form i Umeå. Till de första gruppledartjänsterna söker centrumet excellenta unga forskare som lovas omfattande resurser.

Grundförutsättningarna är utmärkta för de unga forskande läkare som nu rekryteras till Wallenberg centrum för molekylär medicin.
Grundförutsättningarna är utmärkta för de unga forskande läkare som nu rekryteras till Wallenberg centrum för molekylär medicin.

Storsatsningen handlar om molekylär medicin inom områdena cancer, infektionsbiologi, metabolism/diabetes och neurovetenskap. Med den starka kopplingen mellan Umeå universitet och vården vid Norrlands universitetssjukhus och ”integrerade forskningsmiljöer” hoppas man nå en världsledande position. 

Att det är möjligt visade fredagens jubileumssymposium på universitetet. Vad som möjliggör banbrytande forskning och vad som attraherar en kommande generation forskare illustrerades inte minst genom den prisade professorn Emmanuelle Charpentier. 

Hon berättade om de förutsättningar och den frihet som präglat hennes arbete vid det molekylärmedicinska laboratoriet MIMS i Umeå. 

Stöd av högsta klass

I samma anda locka och för att få de bästa forskarna och nå snabba resultat lockar också WCMM med generösa stödpaket. Det handlar om att forma en forskargrupp och om tillgång till forskningsinfrastruktur i absolut högsta klass. 

De resurser som universitetssjukhuset och universitetet tillsammans erbjuder är nämligen anmärkningsvärda. Här finns avancerad avbildningsteknik, en nationell infrastruktur inom metabolomik och en biobank och kvalitetsregisterdata som är helt unika. 

Två typer av tjänster

De tjänster som nu annonseras ut är av två typer, dels rent vetenskapliga och dels delvis kliniska. I det senare fallet söker man både läkare och tandläkare som inte gjort sin ST-tjänstgöring men som nu får chans att göra det i valfri specialitet. I den här utlysningen handlar det om upp till fyra tjänster. 

De som får dem förväntas bedriva translationell forskning. Genom att nära koppla konkreta uttryck för patientens sjukdom till studier i laboratoriet ska de bidra till att snabbare utveckla diagnostik och behandling som kommer patienten till godo.  

På engelska beskrivs translationell forskning ofta som ”from bed to bench – and back”. 

För att vara behörig att söka krävs att man ska ha disputerat för högst sju år sedan. 

Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM

Fotnot: Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Umeå universitet, Västerbottens läns landsting, Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden Norrland.

Tillbaka till nyhetslistan