Nyheter

  • 09 okt 2018

    Ultraljud ska förbättra analys av sjuka muskler

    Att mäta hur en muskel fungerar i sina minsta beståndsdelar, hur den aktiveras vid ansträngning och om någon del av muskeln är skadad, är idag komplicerat. En muskel består ofta av hundratals enheter som styrs av nervimpulser och som när de aktiveras ger upphov till komplexa aktiveringsmönster.