Nyheter

 • 16 okt 2017

  Projekt obalans för säker hantering av yrsel

  Yrsel är vanligt, nästan alltid ofarligt och går mycket ofta att bota.

 • 16 okt 2017

  Anders Eklund får pris för medicinteknisk forskning

  Svenska läkaresällskapet tilldelade vid Medicinteknikdagarna i Västerås den 10 oktober Erna Ebelings pris till Anders Eklund, professor i medicinsk teknik vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS) vid Västerbottens läns landsting och Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

 • 12 okt 2017

  Nytt behandlingssätt mot ätstörningar testas

  Anorexia nervosa är en allvarlig psykiatrisk sjukdom med hög dödlighet och långdraget sjukdomsförlopp. Ofta är det unga personer som drabbas, sjukdomen kan förstöra många av de viktiga tonåren. Vid barn och ungdomspsykiatrin i Västerbotten studeras nu om en ny behandlingsmodell kan förkorta sjukdomsförloppet.

 • 09 okt 2017

  Immunterapi nytt sätt att angripa cancer

  Immunterapi bidrar till att patientens eget immunförsvar identifierar och bekämpar cancerceller.

 • 02 okt 2017

  Bort med proppen vid stroke!

  Att operera bort proppen vid stroke och inte bara lösa upp den har fördelar för både patienten och omsorgen.