Ny webbplats ska underlätta för kliniska studier

Kliniskastudier.se är en ny webbplats som lanserades i dagarna. Målet är att underlätta genomförandet av kliniska studier och bakom sidan står Kliniska Studier Sverige, det vill säga Vetenskapsrådet tillsammans med Sveriges sex sjukvårdsregioner.

Forskare arbetar med frysprover

Foto: Region Jämtland Härjedalen/Bildbank

Detaljerad information om studieprocess, avtalsregler och information till studiedeltagare hör till det som finns beskrivet på den nya webbplatsen kliniskastudier.se. Anna Ramnemark är enhetschef vid Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus och har varit involverad i sidans uppkomst.

– Sidans existens grundas i att Sverige de senaste 10 åren börjat tappa sin framstående position som forskningsnation och att det därför från regeringens håll kommit beslut om att öka stödet för den kliniska forskningen. Ett viktigt mål har varit att öka kvaliteten och kvantiteten av kliniska studier i Sverige. Detta uppdrag landade hos Vetenskapsrådet som tillsammans med alla Sveriges sjukvårdsregioner skapades samarbetet Kliniska Studier Sverige, berättar hon.
 
Representant för den norra sjukvårdsregionen är Kliniska Studier Sverige - Forum Norr som Anna Ramnemark är nodföreståndare för.

– Vi bedriver forskningsstödjande verksamhet i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

Stöd gällande regler och avtal

Någon som välkomnar den nya sidan är Kristina Öjbrandt som arbetar som projektkoordinator vid Clinical Trial Unit som är landstingets enhet för kliniskt prövningsstöd, och även är involverad i det nationella samarbetet. Hennes uppdrag är att ge stöd till forskare och prövare vid genomförandet av kliniska studier, och varje vecka kommer frågor till henne och hennes kollegor om avtal, regler och mycket annat.

– När det gäller klinisk forskning finns det en hel del som är komplicerat. Till exempel kan det vid start av en ny studie vara svårt att veta vilka ansökningar som ska skickas in till etikprövningsnämnd, strålskyddskommité, läkemedelsverk och biobanker med flera. Om man har ett bra underlag så kan man läsa sig till en hel del och där blir den nya webbsidan ett fint verktyg.

Olika processer för olika typer av studier

På kliniskastudier.se beskrivs studieprocessen steg för steg från ansökan till arkivering av forskningsdata efter avslutad studie, och regler kring olika typer av kliniska studier beskrivs.

– Webbsidan beskriver vad som gäller kring både läkemedelsprövningar och medicintekniska produkter vilket jag tycker är jättebra. Studier med medicintekniska produkter är något som vi märker kommer mer och mer, kommenterar Kristina Öjbrandt.

– Även sidan om statistik är bra. Det är många som tycker sådant är svårt samtidigt som det är en stor del av studien att kunna visa sina resultat på ett förnuftigt sätt.

Andra projekt på gång inom Kliniska Studier Sverige

För att Vetenskapsrådet ska lyckas med sitt uppdrag att få fler och bättre kliniska studier i Sverige har samarbetet inom Kliniska Studier Sverige även lett till att flera nationella utvecklingsprojekt startat, berättar Anna Ramnemark:

– Just nu är vi bland annat involverade i projekt som ska underlätta vid förfrågningar till prövare (feasibility), skapa nationella expertnätverk kring vissa diagnoser och projekt för att ta fram standardiserade avtal mellan sponsorer och huvudmän. Förhoppningsvis kommer det leda till ökat samarbete nationellt. Här i norra regionen har vi redan kommit långt i vårt samarbete och många studier bedrivs gemensamt mellan flera av de norra landstingen och regionerna.

Ska utvecklas vidare

Syftet med webbsidan kliniskastudier.se är att den efterhand ska utvecklas vidare för att fylla fler behov och önskemål. På frågan om vad projektkoordinator Kristina Öjbrandt önskar kommer framöver svarar hon:

– Vi hoppas att webbsidan i framtiden också kan fungera som ett stöd för att hitta studiedeltagare och även andra prövare ifall man vill inkludera patienter från ett större upptagningsområde. Vår förhoppning är att man i framtiden kan gå in på denna webbsida och anmäla sitt intresse att delta i en klinisk läkemedelsprövning eller studie.

 

För mer information:
Kliniska Studier Sverige - Forum Norr
kliniskastudier.se

Kontakt: forumnorr@vll.se

Tillbaka till nyhetslistan