Dags att nominera till Norrlandspriset 2017

FoUU-rådet i norra sjukvårdsregionen beslutade 2015 att vartannat år dela ut ett pris till två forskare som gjort betydande insatser för forskningen i Norrland.

Norrlandspriset ska delas ut i två kategorier på vardera 20 000 kronor.

• Pris 1 delas ut för framgångsrik forskningssamverkan i Norrland till etablerad forskare som fler gånger fått anslag från VisareNorr som huvudsökande. Forskaren har personligen bidragit till bestående FoUU-samverkan, är väl etablerad, har god forskarutbildning, meriterande externa anslag och hög produktivitet. Personen ska på ett konstruktivt sätt ha verkat för att utveckla forskning och utbildning regionen.

• Pris 2 delas ut till lovande yngre forskare i Norrland som nyligen disputerat (senaste sju åren) och som därefter etablerat samarbete inom den norra regionen genom att bilda en ny fruktbar forskningsmiljö. Forskaren har också uppvisat goda forskningsresultat samt producerat meriterande publikationer.

• Nominering av pristagare är fri och kan ske inom hela norra regionen. Nomineringarna granskas och bedöms av prioriteringskommittén för Visare Norr-anslaget och beslut fattas av regionala FUI-rådet. Pris 1 kan bara erhållas en gång per person. Dock kan den som fått pris 2 senare få pris 1. 

Priset delas ut av landstings-/regionstyrelsens ordförande eller direktör i det landsting/region där den regionala forskningskonferensen hålls. År 2017 arrangeras den i Umeå  24-25 augusti,

Sista dag för nominering är 2 februari och skickas in på bifogad blankett till norrlandstingen@vll.se Vid frågor kontakta Birgitta Fransson, Norrlandstingens regionförbund birgitta.e.fransson@vll.se eller telefon 090-785 7411.

Välkommen att nominera!

Utlysning-Norrlandspriset-2017.doc

Tillbaka till nyhetslistan