Klimatdrivna förflyttningar av arter påverkar hälsan

Globala ekologiska förändringar innebär en rad utmaningar för människan och blir allt mer framträdande – från hälsorisker till ekonomiska hot och från konflikter över fiskebestånd till påverkad tillgång på globala grödor.

En stor internationell studie som publiceras idag i Science beskriver hur människan påverkas när klimatförändringar driver på artförflyttning av växt- och djurarter på land, i hav och sjöar.

Birgitta Evengård, professor i infektionssjukdomar vid Norrlands universitetssjukhus och Umeå universitet, har deltagit i studien som letts av australiensiska forskare. Där varnar 41 experter för att samhällen och ekonomier över hela jordklotet påverkas när arter förflyttar sig på grund av klimatförändringar.

– Som enda medicinare i forskargruppen bidrog jag med hälsoperspektivet, något som vi inom det stora nordiska klimat- och hälsoforskningsprojektet CLINF redan fokuserar på, säger Birgitta Evengård.

Malaria och TBE allt vanligare

Ett exempel är hotet från infektionssjukdomar som orsakas av exempelvis parasiten malaria och virus som tick-borne encephalitis (TBE). Sådana blir allt vanligare när stigande temperaturer gör att vektorer som sprider mikrober breder ut sig mot polerna. I regioner där virusbärande myggor inte tidigare funnits riskerar människor och djur att smittas av sjukdomar de inte tidigare varit exponerade för.

– Interdisciplinära forskargrupper som täcker de biofysiska och mänskliga dimensionerna, inte minst hälsa, är helt nödvändiga för att vi i framtiden ska kunna hantera följderna av artförflyttning. Bättre förståelse och handlingskraftig politik skulle ge oss möjligheter att inte bara minimera de negativa effekterna utan samtidigt maximera de möjligheter som kan uppstå som en konsekvens av de massiva artförflyttningar som kommer att ske under överskådlig tid, säger Birgitta Evengård.

Studier av klimatdrivna förändringar i arters distribution är ett relativt nytt vetenskapligt område. Birgitta Evengård leder CLINF, ett tvärvetenskapligt nordiskt forskningsprojekt om smittsamma sjukdomar i Arktis. I februari 2016 anordnades Species on the Move, den första internationella forskarkonferensen inom området. En uppföljningskonferens planeras för 2019 i Kruger National Park, Sydafrika. 

Tillbaka till nyhetslistan