Herpesmedicin bromsar Alzheimers sjukdom?

Kan läkemedel mot herpes också bromsa sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom? Den frågan söker Hugo Lövheim, docent och ST-läkare i geriatrik vid Norrlands universitetssjukhus, svaret på i en studie på patienter.

Tidigare har han och hans forskargrupp vid Umeå universitet avslöjat sambandet mellan herpesinfektion och en högre risk för Alzheimers sjukdom. Nu vill de alltså se om behandling av det ena också kan påverka det andra. 

36 personer med Alzheimers sjukdom ska under fyra veckor få ett läkemedel som verkar specifikt mot aktivt herpesvirus. Före och efter behandlingen görs flera olika undersökningar för att mäta effekten på olika processer vid Alzheimers sjukdom. 

Patienterna kommer bland annat att undersökas med en PET-kamera. Genom att ge ett spårämne som ansamlas i celler med aktivt herpesvirus hoppas man kunna påvisa infektion i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom. 

För Hugo Lövheim som är huvudansvarig forskare är projektet synnerligen intressant: 

– Tidigare har vi sett att herpesinfektion ökar risken för Alzheimers. Att nu kunna undersöka om vi kan påverka processerna med en behandling som håller tillbaka herpesinfektionen känns fantastiskt spännande, menar han. 

Studien, som går under namnet VALZ-Pilot, är godkänd av Läkemedelsverket och Regionala etikprövningsnämnden i Umeå. Rekryteringen av forskningspersoner inleds i december 2016. 

Västerbottens läns landsting är huvudman för studien som också finansieras av Demensfonden, Familjen Janne Elgqvists stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Gun och Bertil Stohnes stiftelse och Magnus Bergvalls stiftelse.

Tillbaka till nyhetslistan