Första milstolpe för Northpop

Hälsoundersökningen Northpop, som startade i maj 2016, har nu rekryterat sin 500:e familj.

Undersökningen som drivs av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting tillsammans är en longitudinell studie som har fokus på risk- och friskfaktorer hos barn.

Genom att bjuda in alla blivande föräldrar i Västerbotten samlar man in stora mängder hälsodata. Målet är att förebygga exempelvis astma, fetma och ADHD.

– Rekryteringen av den 500:e deltagande familjen är en första milstolpe för Northpop. Genom att samla in denna unika och rika mängd hälsodata bygger vi en blivande guldgruva för framtida medicinsk forskning kring sjukdomar som är vanliga hos barn, säger professor Magnus Domellöf, som är huvudansvarig för Northpop.

Även om studien har specifikt fokus på hälsa i livets första skede så är långsiktiga befolkningsstudier för folkhälsoforskning en stolt västerbottnisk tradition, påpekar han.

Studerar risk- och friskfaktorer

Northpop ska göra det möjligt att studera påverkbara riskfaktorer. Forskning har visat att sådana kan påverka hjärnans utveckling hos foster och småbarn och leda till senare skol- och beteendeproblem, inklusive ADHD och autismliknande tillstånd.

Riskfaktorer av intresse är exempelvis brist på D-vitamin och jod, exponering för miljögifter samt stress under graviditeten. Studien omfattar även barnets kostvanor och tidiga uppväxtmiljö liksom utvecklingen av barnets normala tarmflora. Även samspelet mellan miljöfaktorer och ärftliga faktorer kommer att kunna studeras.

– Vi vet exempelvis att astma, allergier, övervikt och skolsvårigheter ökat bland barn de senaste decennierna. Med Northpop kan vi på djupet undersöka vilken roll som arv och miljö spelar under barnets första år, säger docent Christina West, som är barnläkare och forskningsansvarig i Northpop.

I Northpop samlar vårdpersonal in olika sorters hälsodata från barnet i samband med rutinmässiga hälsokontroller fram till att barnet är 7 år.

– Vi har inlett ett väldigt fint samarbete där personal i hela kedjan från mödrahälsovård och förlossning till BB och barnhälsovård hjälper till att bygga upp Northpop, säger studiebarnmorskan Hanna Nyström.

Deltagarnas prover förvaras frysta i en biobank vid Norrlands universitetssjukhus. I webbaserade enkäter för föräldrarna ställs frågor om barnets och familjens hälsa, sjukdomar samt kost- och levnadsvanor.

Målet 10 000 studiedeltagare

Samtliga gravida i Västerbotten bjuds in att delta i Northpop och får information per post om undersökningen. Rekryteringen sker i samband med att de gravida genomgår den rutinmässiga ultraljudsundersökningen vid graviditetens 18:e vecka. För att nå en bred bas av deltagare översätts informationsmaterialet till flera av de språk som är vanliga i länet.

– Efter ungefär ett halvår har vi rekryterat 500 deltagande familjer här i Umeå. Nu expanderar vi rekryteringen till Skellefteå och Lycksele, vilket vi hoppas ska ge deltagandet en rejäl skjuts mot vårt ambitiöst satta mål inom fem till sju år, säger Magnus Domellöf.

På Northpops projektsida finns mer information om studien. Där kommer också publicerade forskningsresultat att delas med deltagare och allmänheten.

Tillbaka till nyhetslistan