Forskningsrapporter och -bokslut

Västerbottens läns landsting gör varje år en årsrapport över den kliniska forskningen i verksamheten. Ett 25-tal så kallade akademiska sjukvårdsenheter gör dessutom ett eget årligt bokslut över sin forskningsaktivitet.

Forskningsrapporter

Här hittar du landstingets årsrapport om klinisk forskning med bilagor och forskningsbokslut från 24 enheter. Samtliga redovisar projekt som pågick 2014.


Kontakt

Linda Rislund
Forskningshandläggare
E-post: linda.rislund@vll.se
Telefon: 090-785 72 11
Helén Simon
Forskningshandläggare
E-post: helen.simon@vll.se
Telefon: 090-785 76 49