Forskning

Forskning och utveckling, FoU, är en viktig del av framtiden för oss i Västerbottens läns landsting.

Biobanker med blod- eller vävnadsprover är rena guldgruvorna för forskarna i Västerbotten.
Biobanker med blod- eller vävnadsprover är rena guldgruvorna för forskarna i Västerbotten.

FoU ingår i vårt tredelade uppdrag hälso- och sjukvård, forskning, utveckling och utbildning och handlar konkret om att satsa på vård, välfärd och regional utveckling. Vår särskilda vision för universitets- och regionsjukvården förutsätter att forskningen är stark och konkurrenskraftig. En värdefull bas för forskningen i Västerbotten är våra omfattande biobanker som rymmer prov från länets befolkning under lång tid.

För att utveckla och sprida ny kunskap på objektiv grund krävs vetenskaplig djup och bredd. Landstinget vill därför bredda den patientnära forskningen och förbättra förutsättningarna för forskning och utveckling i alla verksamheter.

Kraftsamlar med Umeå universitet

Tillsammans med Umeå universitet kraftsamlar vi också kring strategiskt viktiga profilområden och forskning på högsta internationella nivå vid Norrlands universitetssjukhus. Sådan spetsforskning är viktig för en framgångsrik universitetssjukvård, nationellt och internationellt.

Profilområden i Västerbottens läns landsting

Ett Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM, i Umeå  är en ny storsatsning där grundplåten, 175 miljoner kronor, kommer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och där landsting och universitet satsar 80 miljoner kronor vardera. Centrumet har också fått stöd från Kempestiftelserna och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Avsikten är att utveckla den så kallade translationella forskningen på områdena cancer, infektionsbiologi, metabolism/diabetes och neurovetenskap. Sådan forskning handlar om sjukdomsproblem som identifieras i vården och som blir bas för laboratoriebaserade undersökningar.