Digitalis 22 maj 2018 - Tillsammans tillvaratar vi digitaliseringens möjligheter!

Välkommen till Digitalis 2018, ett öppet hus på Norrlands universitetssjukhus med framtidens vårdlösningar i fokus!

Den 22 maj arrangeras Digitalis 2018 av Nordic Telemedicine Center; ett Botnia Atlantica finansierat projekt som är ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Umeå universitet, Vasa universitet och EPTEK. Digitalis är ett nytt koncept som lanseras 2018 med förhoppning om att det ska bli ett återkommande event inom VLL.

Målsättningen med årets Digitalis är att kunna inspirera och ge möjlighet för sjukvårdspersonal, forskare, studenter, patienter och allmänhet att testa olika digitala produkter, få information om pågående forskning och utveckling kring digitalisering, och få en känsla för hur framtidens vård kommer att se ut. Under dagen finns också möjlighet att närmare stifta bekantskap med landstingets verksamhetsområde Digitalisering och medicinsk teknik och höra mer om deras roll i arbetet mot en effektivare sjukvård.

Plats:
Common Ground, nedanför medicinska biblioteket på Norrlands universitetssjukhus. Målpunkt L.

När:
Öppet hus 10.00-15.00.

För vem:
Evenemanget riktar sig till vårdpersonal, forskare och allmänhet.