E-hälsa

E-hälsa är ett samlingsnamn för det vi tidigare kallade IT i vården. I Västerbottens läns landsting har vi en e-hälsoenhet som strategiskt ansvarar för att planera och leda utvecklingen på området.

Enheten har huvudansvaret för strategiska beslut kring IT- och teknikfrågor.

Enheten för e-hälsa

Området e-hälsa är brett och här väljer vi att lyfta upp ett antal områden som vi tycker är extra intressanta. 

Framtidens vårdinformationsstöd

I november 2015 beslutade landstingsfullmäktige att upphandla nästa generations vårdinformationsstöd. Nu pågår upphandling med mål att ett nytt informationssystem ska tas i drift under 2018-2019.

Framtidens vårdinformationsstöd

Vård på distans

Sedan mitten av 1990-talet har Västerbottens läns landsting använt vård på distans för att göra vården mera tillgänglig för länets invånare.

Utveckling inom vård på distans 

E-tjänster på 1177.se

Alla Sveriges landsting och regioner samarbetar kring 1177 Vårdguiden, som är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Via 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se kan västerbottningarna bland annat ta del av fakta och råd, logga in och läsa sin journal, förnya recept eller ställa frågor till vården.

Utveckling av 1177 Vårdguidens e-tjänster